Varje gång jag säger eller läser det dras mungiporna uppåt och jag måste le.

När din arbetsplats genomsyras av arbetsglädje kommer det att ge fantastiska resultat; medarbetarna trivs, upplevelsen av stress minskar, det blir en hälsosammare arbetsplats och du blir mer attraktiv som arbetsgivare.  Ju bättre vi mår desto bättre presterar vi. Och som extra bonus har arbetsplatser med hög arbetsglädje nöjdare kunder och högre måluppfyllelse.

Hur kan man då lyckas med detta i dagens slimmade organisationer med höga produktionskrav?

Börja med att ta arbetsglädjen på allvar. Bestäm dig för att den är ett av de verktyg du behöver för att nå företagets mål. Jobba systematiskt med att skapa en hög nivå av arbetsglädje på din arbetsplats. För att lyckas med det finns det några faktorer som det ger stora resultat att arbeta strategiskt med. Vid varje beslut som ska tas bedömer du, utifrån dessa faktorer, hur det kommer att påverka arbetsglädjen. På det sättet kan du skapa en arbetsplats som blir så attraktiv att människor kommer att stå i kö för att få jobba där.