Skip to main content

Nu har det gått ett år sedan de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö började gälla. Syftet var bland annat att få bukt med den arbetsrelaterade stressen och det stora antalet sjukskrivningar. Arbetsmiljöverket har gjort drygt 500 inspektioner för att följa upp hur införandet gått.

I Prevents tidning Arbetsliv skriver Krister Zeidler om hur det gått. Huvuddelen av inspektionerna har gjorts inom offentlig förvaltning. Inom kontaktyrken, som vård och omsorg, finns en emotionell belastning som kan leda till psykisk ohälsa.

En stor del av anmälningar om brister i arbetsmiljön som skyddsombud skickade in till Arbetsmiljöverket under 2016 handlade om OSA-föreskrifterna. Anmälningarna handlar ofta om arbetsbelastningen och att kraven i arbetet inte är anpassat till resurserna.

Läs hela artikeln här:

http://www.prevent.se/arbetsliv/lagar-och-regler/2017/ett-ar-med-nya-foreskrifter–sa-har-det-gatt/

Yvonne Eckerskog

Author Yvonne Eckerskog

More posts by Yvonne Eckerskog