Skip to main content

För att kunna skapa bra arbetsmiljö och en effektiv organisation behöver du som chef och dina medarbetare vara kunniga och engagerade. Men ibland kör man fast eller du ser att det ni gör inte leder till era mål. Här kan coachning eller handledning vara till hjälp för dig och din organisation.

Jag har arbetat inom företagshälsovård i nästan hela mitt yrkesliv och där fått mycket erfarenhet att arbeta med coachning och handledning. Att få förtroende att följa en individ eller en arbetsgrupp under en period av förändring är en förmån.

Jag har själv gått i handledning eller coachning under långa perioder av mitt yrkesliv. Ibland har jag haft så komplicerade arbetsuppgifter att jag behövt hjälp med avlastning. Ibland har det handlat om att jag velat utvecklas åt ett visst håll och coachningen har hjälpt mig att hålla fokus och vara målinriktad. Det har varit så värdefullt att få tillgång till fler perspektiv än mitt eget, jag har fått vidga mitt synfält och upptäckt nya lösningar och nya vägar att gå.

Yvonne Eckerskog

Author Yvonne Eckerskog

More posts by Yvonne Eckerskog