Skip to main content

Hej tisdag! Nu har vi en ny arbetsvecka framför oss. Och en ny månad. En vårmånad. Smaka på den! Visst låter det ljuvligt. Efter att i gårkväll ha sett galan för världens barn på tv så började jag tänka på det här med att vara snäll. Stefan Einhorn som har skrivit en bok om att vara snäll, har tre argument för varför vi ska vara snälla:

  • För din egen skull. Du tjänar faktiskt på det själv. När vi samarbetar och hjälper varandra aktiveras njutningscentrum i hjärnan och vi fylls av välmående. Dessutom är snällhet smittsamt. Det finns forskning som visar att om du hjälper en person med något ökar sannolikheten att den personen i sin tur är hjälpsam mot någon annan eller mot dig. Det är inte tanken som räknas utan det som räknas är att du gör något för din medmänniska. Då får du tillbaka i form av ökat välmående.
  • För dina medmänniskors skull. En enda liten handling kan göra hela skillnaden för en annan människa. Att se, beröra, tala vänligt till eller hjälpa kan ge positiva konsekvenser i en annans människas liv som vi själva aldrig kan drömma om.
  • För hela gruppens skull. Inte bara för att det är roligare att vara i en trevlig grupp. Människor som blir behandlade väl presterar bättre. Det här forskningsförsöket tycker jag är roligt: Vid ett forskningsförsök deltog ett gäng läkare. De delades in i två grupper. Den ena gruppen fick godis innan arbetet. Den andra gruppen fick ingenting. Det visade sig att den grupp som fått godis var mer kreativa, skickligare på att ställa rätt diagnos, hade mindre förutfattade meningar och arbetade snabbare. Det finns många studier som visar att det finns en direkt koppling mellan i vilken grad medarbetarna trivs på jobbet och företagets lönsamhet. Man har även kunnat se att företag med engagerade medarbetare har högre utdelning till aktieägarna. Så det finns allt att vinna på att vara snäll.

Stefan Einhorn ger oss tre goda råd för att nå framgång, lycka och goda relationer:

  1. Var generös. Men inte bara med pengar, utan även med beröm och uppmuntran och med din kunskap. Varje dag möter vi människor som är duktiga och gör bra saker. Ta för vana att berömma dem för det. Dela med dig av dina tankar och idéer.
  2. Välj bort konflikter. Konflikter är alltid destruktiva. De ovänner du skaffar dig kommer bara att ställa till med problem för dig i livet. Bästa sättet att hantera aggressivitet är med vänlighet, tolerans och en gnutta kärlek. Sopa inte problemen under mattan utan hantera dem med klokhet innan de vuxit och blivit stora.
  3. Var ett föredöme. Alla, både barn och vuxna, tittar på vad du gör och gör som du. Vi människor härmar varandra hela tiden. När du går omkring i livet och skapar goda relationer och är hjälpsam och snäll så är det många som tittar på dig, ser vad du gör och börjar härma dig.
Yvonne Eckerskog

Author Yvonne Eckerskog

More posts by Yvonne Eckerskog