Skip to main content

När en arbetsplats genomsyras av arbetsglädje ger det fantastiska resultat; medarbetarna trivs, upplevelsen av stress minskar, det blir en hälsosammare arbetsplats och man blir en mera attraktiv arbetsgivare och chef. Ju bättre vi människor mår desto bättre presterar vi. Och som extra bonus har arbetsplatser med hög arbetsglädje nöjdare kunder och högre måluppfyllelse.

Inom forskningen är resultaten entydiga, det fungerar så här. Det finns all anledning att lägga både tid och resurser på att skapa en så trivsam och bra arbetsplats som möjligt. Alla vinner på det. Men hur kan man arbeta systematiskt med att bygga arbetsglädje på sin arbetsplats? Detta är den första av några artiklar om byggstenarna som behöver vara med i bygget av arbetsglädjen.

Första byggstenen – Positiva känslor

Stress är ett välkänt begrepp för de flesta. Du känner säkert till att stress gör att kroppen förbereder sig för kamp eller att fly undan faror som hotar. Stressens system är nödvändig för människans överlevnad och därför är det bra. Däremot är det inte bra om stressen är långvarig och överdriven eftersom det kan göra att hälsan försämras.

Men vet du om att kroppen är utrustad med ett kraftfullt antistress-system som kan betraktas som en fysiologisk motpol till stressens ”kamp och flykt”? När antistress-systemet är aktiverat producerar hjärnan må-bra-hormoner, tex oxytocin.

  • Man känner sig avslappnad och det råder lugn och ro.
  • Man känner glädje, njutning och andra positiva känslor.
  • Kroppen får möjlighet att läka och återhämta sig.
  • Relationerna blir påverkade så att man blir mer social, man får lättare för att ta kontakt med andra och att öppna upp sig för medmänniskor.
  • Man upplever att omgivningen är behaglig, stödjande och ofarlig.

Se till att aktivera antistress-systemet!

När det är aktiverat på jobbet påverkar det oss så att vi känner mer arbetsglädje. Det gör också att vi lättare kan hantera olika typer av påfrestningar och vi känner oss inte lika stressade.  Vår förmåga att aktivera antistress-systemet påverkas av oss själva och av vår omgivning.

  • Omgivningens betydelse kan till exempel vara att du känner att du kan lita på dina kollegor och har ett vänskapligt förhållande till dem. Det kan också vara att du känner stöd från din arbetsgrupp eller känner dig trygg med din chef och organisationen på jobbet.
  • Ditt eget förhållningssätt har du möjlighet att styra själv. Du kan medvetet aktivera antistress-systemet genom att tänka positiva tankar, till exempel om jobbet. Du kan också plocka fram minnen och erfarenheter från tillfällen där du har lyckats i ditt arbete.
Yvonne Eckerskog

Author Yvonne Eckerskog

More posts by Yvonne Eckerskog