Skip to main content

Är det verkligen nödvändigt att arbeta strategiskt med grupputveckling? Ja det vet jag att det är.  Alla arbetsgrupper behöver med viss regelbundenhet göra ett avbrott i den dagliga verksamheten och samlas för att arbeta med utvecklingsfrågor. Precis som orden låter så utvecklas arbetsgruppen av grupputveckling och det blir möjligt för den att prestera bättre. Arbetsuppgifterna blir allt mer komplexa och det krävs engagemang och bra kommunikation för att lyckas.

I mitt arbete möter jag många olika sorters arbetsgrupper. Det kan vara ledningsgrupper, ett gäng hantverkare, en arbetsgrupp från en tillverkningsindustri eller personal inom vården. Alla har samma behov av att stärka relationerna inom gruppen och kommunicera bättre för att kunna ge sitt bästa på jobbet. När målen är tydliga och formulerade tillsammans i arbetsgruppen ökar engagemanget och lusten att arbeta för att uppfylla dem.

Genom att anpassa aktiviteterna till varje grupps behov och förutsättningar tydliggörs mål och visioner för verksamheten, olika roller i organisationen och förväntningar på de olika rollerna.

Strategiskt arbete med utveckling av grupper och medarbetare skapar förutsättningar för bestående förändringar i verksamheten och kan bli en avgörande nyckelfaktor både för produktivitet och välmående.

Yvonne Eckerskog

Author Yvonne Eckerskog

More posts by Yvonne Eckerskog