Skip to main content

För att möta framtidens behov och krav på en arbetsplats behövs arbetsmiljökunskap. Hur mycket och vilken kunskap beror på företagets eller organisationens verksamhet och på medarbetarnas funktion och arbetsuppgifter.

  • Alla företag med anställd personal,oavsett storlek och verksamhetsområde, ska ha en arbetsmiljö Policyn ska visa vilken arbetsmiljö företaget vill uppnå.
  • Det behövs dokumentation för att kunna planera och följa upp arbetsmiljöarbetet på ett bra sätt. Handlingsplaner, riskbedömningar och instruktioner för allvarliga risker ska dokumenteras skriftligt av alla företag.
  • För företag med minst 10 anställda krävs det skriftlig dokumentation av arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning och årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Jag hjälper dig och ditt företag att kartlägga vilka rutiner, policys och handlingsplaner du behöver för ett kraftfullt arbetsmiljöarbete i vardagen. Mitt erbjudande består av tre delar. Vi börjar med att tillsammans kartlägga vilka behov som finns i företaget beroende på bland annat storlek och olika typer av verksamhet. Jag dokumenterar behoven och skriver en handlingsplan. Du har då möjlighet att själv arbeta vidare med åtgärderna eller att anlita mig för detta. Jag kan också hjälpa till med utbildningar och föreläsningar.

Just nu har jag specialpris på kartläggningen! Hör av dig får du veta mer.

Läs mer här

Yvonne Eckerskog

Author Yvonne Eckerskog

More posts by Yvonne Eckerskog