Skip to main content

Nu är det första advent, och julstressen skruvas upp ett snäpp till. På jobbet hopar sig alla deadlines, budgeten ska göras klar och julfesterna och glöggminglen kör ihop sig.  Släktingar hör av sig och undrar om ni har bestämt hur ni ska fira julen i år och ungarnas önskelistor blir längre och längre.  Drömmen om den harmoniska julen med tindrande barnaögon, kärleksfulla vuxna och stilla julmusik känns långt borta.

Då är det dags att sätta ner foten och istället rivstarta en förändring.

Prioritera!

Om arbetsuppgifterna på jobbet kör ihop sig och du förstår att de inte kommer att hinnas med utan en heroisk hjälteinsats, be om hjälp att prioritera. Vad måste göras klart först? Vad kan komma i andra hand? Vad kan vänta till efter jul? Kan någon annan göra en del?

Om de sociala aktiviteterna hopar sig, sätt er ner i familjen, Gör en lista med alla inbjudningar och prioritera. Vilka inbjudningar och tillställningar vill ni tacka ja till och vilka vill ni tacka nej till? Vem ska gå var och när?  Se till att alla i familjen får drägliga dagar fram till jul. Och om du känner att du inte orkar, säg till att det blir för mycket. Prioritera så att du själv får den adventstid du vill ha.

Om ekonomin inte klarar allt ni vill. Prioritera igen. Slå er ner i familjen och samtala om familjens ekonomi och vad ni vill använda de pengar som finns till. Vad är nödvändigt och vad kan väljas bort.

Att få allt man önskar sig skapar inte välmående för människor. Nej, det som skapar välmående är när vi får det vi behöver.

Vad behöver vi då undrar du?

Jo vi, och våra barn, behöver få känna att det liv vi lever är byggt på positiva känslor. När vi känner positiva känslor och tänker positiva tankar producerar hjärnan ”måbra-hormoner” och kroppens antistress-system aktiveras. Då slappnar vi av, kan känna njutning och glädje och vi återhämtar oss. På jobbet ökar arbetsglädjen och vi känner oss inte lika stressade.

Vi behöver få använda våra styrkor. När vi använder våra styrkor i vardagen så lär vi oss snabbare, den inre motivationen ökar och det ger energi. Om vi får använda fyra styrkor eller fler varje dag ger det ökat välbefinnande och mindre stress. Alla har styrkor. Och vi använder dem mer eller mindre omedvetet. Ett säkert tecken på att man får använda en styrka är att man känner dragningskraft till den aktiviteten, och att man får energi av att hålla på med den. När vi använder våra styrkor känner vi positiva känslor. Då får vi energi och kan prestera bättre. Eftersom vi tycker om och gärna vill använda våra styrkor så dras vi till den typen av aktiviteter som ger oss tillfälle att använda dem. Studier visar att vi känner oss lyckligare och får bättre självförtroende av att använda våra styrkor. Vi lär oss snabbare när vi använder våra styrkor. Då utvecklas vi och växer som individer. Och vi blir dessutom bättre på att hantera motgångar och känner mindre stress.

Vi behöver få höra och känna att vi duger som vi är. Vi behöver få höra ofta att vi är bra. Inte bara att vi gör bra saker. Vi behöver få känna att vi är lyckade. Och att vi kan lyckas. Minns du hur det kändes när du var barn och hade lärt dig att vissla? Eller när du lärde dig att cykla? När du kände en enorm glädje eftersom du hade vuxit och uppnått något stort och betydelsefullt? På samma sätt kan vi bygga välmående som vuxna, och för våra barn, genom att ge oss möjligheten att lyckas och genom att uppmärksamma att vi lyckas. Då kommer vi att känna oss dugliga och kompetenta. Det i sig ökar de positiva känslorna. Om man däremot ställer krav men glömmer bort att uppmärksamma när man har lyckats uppnå kraven, skapas istället en känsla av att man inte duger och inte är kompetent. Därför är det extra viktigt att uppmärksamma att man nått målen under perioder av förändring och utveckling.  Och för barnen är ju hela livet en period av utveckling.

Framgångar och måluppfyllelse borde alltid firas och belönas!  Slösa med beröm!

 

Yvonne Eckerskog

Author Yvonne Eckerskog

More posts by Yvonne Eckerskog