Skip to main content

I mitt liv som egen företagare lägger jag allt större vikt vid hur jag utformar min egen arbetsmiljö och vilka förutsättningar jag ger mig själv. Genom att hushålla med min energi och se till att jag har en miljö och omgivning som underlättar för mig att ta mig dit jag vill så kan jag se att jag lyckas bättre. För mig har det tex blivit viktigt att få arbeta hemma någon dag varje vecka så jag får njuta av utsikten från kontorsfönstret och har möjlighet att gå en lång promenad i dagsljus. Jag mår bra av att leva nära naturen och av att få vara i den ofta.

Under åren som gått har jag läst massor av självhjälpslitteratur och studentlitteratur och även lärt mig metoder för att bli en värdefull vägledare i utvecklingsprocesser. Men nästan alla metoderna bygger på att man mobiliserar sin motivation, vilja och disciplin för att nå dit man vill. Men allt handlar inte bara om dina egna förmågor!

Den arbetsmiljö du befinner dig i betyder precis lika mycket. Och om du befinner dig i en riktigt dålig miljö kanske det inte spelar någon roll hur mycket du anstränger dig för att förändra dig själv. Du kommer ändå inte att nå dit du vill. Om du befinner dig i en miljö som inte stöder dig eller som är full av hinder blir det svårt att göra en långsiktig förändring.

Tvärtom blir det om du befinner dig i en arbetsmiljö som stöder dig och hjälper dig att minska hindren. Då får du känna energi, glädje, inspiration och får liksom hjälp att komma framåt mot dina mål.

Exempel på egenskaper hos en stödjande arbetsmiljö kan vara:

  • Först och främst ska du känna dig trygg och säker i den. Du ska inte riskera att bli skadad eller sjuk.
  • Om du utför arbete som kräver hög grad av koncentration och fokusering bör du se till att skapa en arbetsmiljö utan störande moment och distraktioner. Det finns forskning som säger att det tar 25 min att återfå fullt fokus igen efter att du blivit avbruten och störd. Det innebär att det. På många arbetsplatser, är svårt att någon gång under dagen få arbeta med fullt fokus.
  • Du bör ha en arbetsplats som är funktionellt möblerad och med god ergonomi. Ska ni arbeta tillsammans bör det vara möblerat så att det fungerar.
  • Ljusa miljöer förbättrar prestation och ökar kreativiteten.
  • Får du dessutom arbeta tillsammans med trevliga människor som har lätt för att skratta så är det stödjande.
  • Resten handlar bland annat om att du känner att dina arbetsuppgifter är meningsfulla, att du kan påverka din arbetssituation och att du har bra relationer med din chef.

Så vill du starta det nya året med förändringar. Börja gärna med att förändra det du kan påverka själv med hjälp av din motivation, vilja och disciplin men glöm inte att också titta på den miljö du befinner dig i och gör förändringar i den som hjälper dig och underlättar för dig i din utveckling.

Yvonne Eckerskog

Author Yvonne Eckerskog

More posts by Yvonne Eckerskog