Skip to main content

Framgång och personlig utveckling blir hållbar när det finns miljöer och felsäkra strukturer omkring som stöder detta. Men hur ofta förlitar du dig inte på din viljestyrka, karaktär och självdisciplin för att nå dina mål? Utan att fundera en stund på vilka miljöer du omger dig med.

I Sverige har det bedrivits arbetsmiljöforskning sedan 60-talet och under 70-talet gjordes ett stort arbete som resulterade i Arbetsmiljölagen som fortfarande är aktuell. Då var fokus främst på den fysiska arbetsmiljön, på att söka efter risker för att bli fysiskt skadad på jobbet. Och det behövdes för olycksfall och dödsfall på jobbet var ruskigt vanliga.

Idag sker det fortfarande en del olycksfall och dödsfall på arbetsplatserna. Men idag är det mycket vanligare att drabbas av olika former av psykisk ohälsa på jobbet. Sömnstörningar, svårt att släppa tankarna på jobbet när man är ledig, en känsla av otillräcklighet, att aldrig känna sig nöjd med sitt jobb som leder till stress och oro, ångest och nedstämdhet. Listan kan göras lång. Och känns så onödigt tråkig.

Vi vet ganska väl hur människor påverkas av de miljöer man befinner sig i. Den kunskapen kan användas till att påverka och förändra miljöerna så att de ger bättre förutsättningar för välmående och god hälsa. Till exempel vet vi att människor mår bra av att leva nära naturen och att vistas i naturen. Om man ser på hur människor väljer att bo så är det många som idag bygger stora glaspartier i sina hus för att på det sättet sudda ut gränsen mellan inomhus och utomhus. Denna kunskap kan man använda när man bygger och designar arbetsplatser. Fönster med utsikt mot naturen, fotografier av natur eller massor av gröna växter är exempel på detaljer man kan försöka planera in i arbetsmiljön.

Man brukar säga att Vi är varandras arbetsmiljö. Det innebär att vi behöver se på oss själva och fundera över hur jag kan bli en så bra arbetsmiljö för mina arbetskamrater som möjligt. Många tänker att arbetsmiljön är arbetsgivarens och chefens ansvar. Och det är det. Också.  Men som medarbetare har vi alla ett ansvar.

Arbetsmiljön kan göra det lätt för oss att må bra, utvecklas, prestera och skapa goda resultat. Vissa arbetsplatser får oss att bli fyllda av energi och längta efter att gå till jobbet. Vissa miljöer får oss att växa och blomma ut. Det handlar om att vara i sammanhang där det är okey att misslyckas, att inte veta allt, att kraven som ställs är rimliga, att få känna att man behövs och att få känna att man är duktig. Det handlar också om att arbetet är organiserat på ett sånt sätt att det flyter på utan allt för stora hinder. Känslan av att vara delaktig i ett lag som är framgångsrikt och där man har roligt på jobbet är obetalbar.

Arbetsmiljön kan också var utformad så att den hindrar och håller tillbaka och kanske till och med dränerar medarbetarna fullständigt så att de vissnar. Vissa arbetsplatser kan vara fulla av hinder, datasystem som krånglar mer än de fungerar bra, krav som är omöjliga att uppnå, en organisation som hindrar mer än underlättar, arbetskamrater som har som vana att stjälpa istället för att hjälpa eller en samtalskultur som kränker och nedvärderar ”fast vi skojar ju bara”.

Så hur kan du främja din egen framgång och personlig utveckling genom att göra nödvändiga förändringar i de miljöer du vistas i? Så att du slipper förlita dig på din viljestyrka, karaktär och självdisciplin för att nå dina mål?

 

Yvonne Eckerskog

Author Yvonne Eckerskog

More posts by Yvonne Eckerskog