Skip to main content

Jag har alltid tänkt att jag fattar mina egna beslut baserade på den kunskap och erfarenhet jag inhämtat under många år av studier och livslång erfarenhet. Att då få veta att jag går på autopilot mest hela tiden känns inte riktigt bra. Hur i all sin dar ska man kunna genomföra några förändringar i livet då? Men det får mig att förstå hur viktigt det är att ha säkra miljöer omkring mig så att de automatiska besluten blir bra för mig.

Autopiloten gör att vi kan ta vägen genom matbutiken, handla det vi brukar handla och handla några varor som dyker upp därför att de ligger på rätt ställe, utan att tänka alls nästan. Hjärnan är en energikrävande del av kroppen och den är utformad för att spara så mycket energi som möjligt. Det innebär att om det är möjligt återanvänder den en gammal tanke eller en gammal lösning. Det tar för mycket energi att tänka nytt. Autopiloten har till och med betydelse för vårt kärleksliv! Vem du väljer att dejta med avgörs bara till 2% av vad du faktiskt vill ha och till nästan 10% av vad som råkar finnas i närheten.

Nobelpristagaren Daniel Kahnemann har visat att vi inte är så rationella som vi tror. Han delar in vårt tänkande i två system. System 1 är autopiloten, det snabba, omedvetna automatiska tänkandet som inte kräver någon ansträngning och som pågår hela tiden. Det är detta system som möjliggör att prata i mobilen och laga mat samtidigt utan att tänka på vad vi gör.

System 2 är det långsammare, mer rationella, medvetna, logiska och övervägande tänkandet. Det som kräver mer energi. Det systemet kallas bara in när System 1 inte räcker till, när vi behöver hantera mer ovana eller komplexa situationer

System 1 baserar sina slutsatser på tidigare erfarenheter och på känslor. Det återanvänder det vi gjort förut och försöker skydda oss från att bli rädda eller ledsna. När du använder system1 styrs du av miljön. Miljön innehåller triggers som får dig att göra som du brukar i den miljön.  Det är dessa triggers som styr ditt beteende inte din vilja eller dina beslut. Det är också dessa triggers som gör att du håller fast vid dina vanor. Och att 84% av alla nyårslöften bryts.

Nyckeln till en bestående förändring ligger alltså i att förändra miljön så att triggers försvinner och du på det sättet underlättar för dig själv att följa din vilja till förändring och inte din vana. I annat fall måste du helt lita på din viljestyrka och karaktär. Viljestyrka är en begränsad resurs vilket innebär att ju mer vi använder vår viljestyrka desto svagare blir den.

Se istället till att minsta motståndets väg leder till den önskade förändringen.

Du kan läsa mer om detta i Gunnel Ryners bok ”Den lata vägen till ett fantastiskt liv – och arbetsliv”. Eller också kan du boka  min föreläsning ”Om arbetsglädje, hållbarhet och miljöer som främjar utveckling”.

Yvonne Eckerskog

Author Yvonne Eckerskog

More posts by Yvonne Eckerskog